February 22, 2018
About Wande Coal

About Wande Coal

Gist
Wande Coal (born 18 October 1985), born as Oluwatobi Wande Ojosipe in Lagos Island, Lagos state, Nigeria, to Chief Ibukun Olufunto and Mrs Omolara Oluwayemisi Ojosipe. The first ...
0